MITING KWALIFIKACYJNY ŚZLA KIELCE 19.06.2021 r

Organizatorzy:

Świętokrzyski Związek LA,
Kielecki Klub Lekkoatletyczny

Termin i miejsce:

19.06.2021 – godz 14 młot K i M,tyczka .
godz 15 00 pozostałe konkurencje.
Stadion MOSiR Kielce, ul. Leszka Drogosza 1

Zgłoszenia:

Zgłoszenia; Domtel przez Starter PZLA do dnia 17 06 2021 r.godz 20.00 Start potwierdzamy TOKENEM do dnia 18 06 godz 20 00 W dniu zawodów nie będą dopisywani zawodnicy. Ostateczna weryfikacja (skreślenia) w dniu zawodów w godz 11.30 -12.30

Opłata startowa kluby ŚZLA 10zł spoza województwa – 20 zł od konkurencji