Związek

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Lekkiej Atletyki

Prezes : Grzegorz Furmanek

Wiceprezes ds organizacyjnych: Tomasz Wieczorek

Wiceprezes ds szkoleniowych: Jacek Więckowski

 

Sekretarz: Leszek Kowalski

Skarbnik: Bartłomiej Kozłowski

Członek Zarządu: Bartłomiej Bartosz

Członek Zarządu: Janusz Ozdoba

Członek Zarządu: Sławomir Szydłowski

Statut Świętokrzyskiego Związku Lekkiej Atletyki w pliku .PDF – w przygotowaniu.