Związek

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Lekkiej Atletyki

Prezes : Grzegorz Furmanek

Wiceprezes ds organizacyjnych: Tomasz Wieczorek


Wiceprezes ds szkoleniowych: Jacek Więckowski
Sekretarz: Leszek Kowalski
Skarbnik: Bartłomiej Kozłowski


Członek Zarządu: Bartłomiej Bartosz
Członek Zarządu: Janusz Ozdoba
Członek Zarządu: Sławomir Szydłowski

Statut Świętokrzyskiego Związku Lekkiej Atletyki w pliku .PDF – w przygotowaniu.