Tomasz Wieczorek dalej przewodniczącym Wojewódzkiego Kolegium Sędziów

Tomasz Wieczorek został wybrany przewodniczącym Wojewódzkiego Kolegium Sędziów na kolejną, trzecią z rzędu kadencję (lata 2021-2024). Podczas Walnego Zebranie sędziów województwa świętokrzyskiego, które odbyło się w Kielcach wybrano także pięciu kolejnych członków Zarządu. W jego skład weszli: Beata Chmiel, Krzysztof Januchta, Arkadiusz Nemś, Tomasz Stachera i Małgorzata Tymborowska-Wiedro.

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów WKS, który odbędzie się 13 listopada 2021 roku w Warszawie zostali: Tomasz Wieczorek i Marta Zięba.