Wybory w Wojewódzkim Kolegium Sędziów już 22 października

W najbliższy piątek 22 października odbędzie się Walne Zebranie Sędziów województwa świętokrzyskiego, które wybierze nowy Zarząd na kadencję 2021-2024.

Zebranie odbędzie się o godzinie 17:00 w VII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Piłsudskiego w Kielcach, al. Legionów 4 (sala 21).
Uprawnionych do uczestnictwa jest 57 sędziów posiadających aktualną licencję.

T.Wieczorek